CZYNNOŚCI

 

W Kancelarii zawsze otrzymacie Państwo bezpłatnie informacje i porady dotyczące czynności notarialnych.

 

U nas możecie Państwo sporządzić:

  • akty notarialne,
  • akty poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczenia,
  • protesty weksli i czeków,
  • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

 

A także:

  • doręczyć oświadczenia,
  • spisać protokoły,
  • oddać na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi. W razie potrzeby dokonujemy czynności notarialnych także w językach obcych.  

 

Z nami mogą Państwo czuć się bezpiecznie. Notariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od klienta w czasie wykonywania czynności notarialnych. Z tego obowiązku zwolnić może wyłącznie sąd. Notariusz ma także obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.