OPŁATY

Notariusz jest płatnikiem, oznacza to, że w imieniu Skarbu Państwa pobiera podatki (od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn), a także opłatę sądową. Stanowią one zazwyczaj większą część kwoty pozostawianej przez Państwa w Kancelarii.

 

Wynagrodzenie notariusza uregulowane jest przepisami, które wyznaczają górną granicę kwoty. Przed dokonaniem czynności zawsze uzgadniamy z klientami przewidywane koszty.

 

Przykładowe ceny (netto):

  • kopia wierzytelna dokumentu – 6,00 zł;
  • poświadczenie/wzór podpisu – 20,00 zł;
  • testament/odrzucenie spadku – 50,00 zł;
  • pełnomocnictwo – 100,00 zł;
  • umowa majątkowa małżeńska – 400,00 zł;
  • protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o. – 750,00 zł.

 

Rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od spadków i darowizn